Documenten

REGELGEVLING   

Wie als regelmatige leerling is ingeschreven in onze school wordt geacht akkoord te gaan met de afspraken die er gelden.  

Klik op de link om de documenten omtrent de regelgeving te openen:   

Pedagogisch project                                                

Afsprakennota                                                                                   

schoolreglement

Beginselverklaring neutraliteit 


ANDERE DOCUMENTEN

Bij het begin van het schooljaar kreeg uw kind een aantal documenten mee. Bent u deze kwijtgeraakt of heeft u geen meer in voorraad? Geen nood! U kan ze hier downloaden.

Ziektebriefjes

Toedienen medicatie

Studietoelagen

Help, mijn kind heeft luizen.  Via deze link, komt u meer te weten over de natkamtest.

Luizen ... een echte plaag.  Een duidelijke handleiding om je kind luizenvrij te maken zonder producten.