Veilig in het verkeer

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen.

Vanaf onze peuterklas werken we er aan  om na het 6de leerjaar verantwoordelijke leerlingen af te leveren die zich veilig in het verkeer kunnen begeven.

Van de eerste stapjes op een loopfiets, naar fietsgewenning in het lager tot je veilig in het verkeer kunnen begeven.

Vanaf het 5de leerjaar gaan de leerlingen regelmatig, onder begeleiding, met de fiets op uitstap.  

Op het einde van het schooljaar leggen de leerlingen van het 6de een fietsproef af.