Nieuwtjes bij SBN Hulste

Ontdek wat in de spotlight staat bij SBN Hulste:

  • aankomende schoolevents
  • belangrijke info voor ouders
  • ...

Natuurlijk kan je de algemene kalender hier lezen.

Verkeersveilige schoolomgeving

Wij dragen als school een grote verantwoordelijkheid, met name voor de veiligheid van uw kind. Om deze taak te kunnen opnemen, moeten wij ook op de medewerking en de verantwoordelijkheid van de ouders kunnen rekenen:

- Voor de leerlingen van 4de tot 6de leerjaar die met de auto naar school komen, raden we de ouders aan de kinderen af te zetten aan de kiss and ride zone in de meidoornlaan.  Deze leerlingen kunnen vanaf deze plaats zelfstandig naar de schoolpoort stappen.  Dit vermindert de verkeersdrukte rond de schoolomgeving.

- Parkeren voor het kleuterblok is enkel toegelaten voor de bengelbus, stadsdiensten en mindervaliden.  Neem deze plaatsen niet in om vlug uw kind af te zetten of om ze snel op te halen.  Toon respect voor deze mensen en pik hun plaatsen niet in.

- Draaien doen we enkel rond het rondpunt en niet in het midden van de straat.  Zo bent u geen gevaar voor de zwakke weggebruiker

- De parkeerplaatsen rond het rondpunt zijn bestemd voor personeel van school Noord.

- Achter de school, in de beukenlaan is een parking voorzien van waaruit de kinderen ook veilig naar school kunnen.  We zijn in overleg met het stadsbestuur om stapstenen te leggen naar het schoolgebouw zodat de kinderen met droge voeten de school kunnen bereiken.

- Parkeren doen we op de grote parking van het voetbalveld.  Het wandelingetje naar de schoolpoort draagt bij tot het behalen van je 10 000 stappen per dag ;-)

- Ouders parkeren niet in de Seringenlaan (zijstraat van de beukenlaan aan de achterkant van de school).  In deze zone kunnen enkel bewoners in- en uirijden.  Via deze weg komen veel kinderen naar school en gaan ze naar huis.  Ouders die deze straat inrijden om zo dicht mogelijk bij de school te komen, hinderen hierbij onze leerlingen.  In de beukenlaan is voldoende parking waar u uw kind op een veilige manier kan ophalen of afzetten.

Zorgzame school

In samenwerking met de bleekweide willen nog meer gaan inzetten op het welbevinden van de leerlingen.  Dit schooljaar zetten we de lijnen uit en beginnen we met het uitdenken van onze zorgzame speelplaats waar verschillende gevoelenshoekjes hun ingang zullen vinden.

Mooimakers

sbn Hulste deel uitmaakt van mooimakers. We zijn met de school het engagement aangegaan om de school en de schoolomgeving netjes te houden. We maken de kinderen bewust van de afvalberg die we creëren, leren afval correct sorteren, …

Het Leeslab

Dit jaar kochten we weer heel wat nieuwe boeken aan voor ons leeslab.  Extra leesvoer voor onze kleuters en leerlingen.  We dragen lezen hoog in het vaandel!


.