Coronavirus

1 maart 2020 21:17

In de voorbije vakantie was het Corona-virus steevast het hoofdpunt van het journaal.
U heeft het ongetwijfeld gevolgd en wellicht hebben jullie al wat advies meegenomen.
Wat ons land betreft, blijven de scholen gewoon open.
Vanuit het departement kregen wij een aantal onderrichtingen die hoofdzakelijk preventieve maatregelen bevatten.
Alle leerkrachten zullen een inspanning doen om de maatregelen in de klas en in de pauzes toe te passen.

Wij zijn van mening dat dit enkel helpt, als jullie daar ook over waken.
De belangrijkste maatregelen zijn dat je best heel veel de handen wast en dat je lichaamscontact vermijdt.
Ook is het aangewezen om papieren zakdoekjes te gebruiken.
In bijlage sturen wij u de affiches die in de klassen wordt opgehangen.
Eén affiche bevat de aangewezen maatregelen.
De andere affiche geeft aan hoe je best de handen wast.

Ervaring leert ons dat kinderen dat beter opnemen wanneer het met pictogrammen wordt aangebracht.

Wij hopen u hiermee toch wat gerust te stellen en houden u op de hoogte mochten er nieuwe onderrichtingen volgen.