Pedagogische studiedag

14 september 2020 07:40

Op 10 februari gaat de volgende pedagogische studiedag door.

Die dag hebben de kinderen geen school.  

Heeft u opvang nodig die dag?  Dan voorziet de buitenschoolse opvang betalende opvang voor uw kind(eren)

Via volgende link kunt u de bijhorende brief terugvinden.

Inschrijven kan via het volgende mailadres :  opvangsb@harelbeke.be 

Begeleidende brief pedagogische studiedag