Coronanieuws

4 oktober 2020 01:20

Volg hier alle maatregelen omtrent het coronavirus op onze school:

15 april 2021:

nieuwsbrief april

24 maart 2021:

We lassen een 'paaspauze' in voor de leerlingen van de lagere school. Om de kinderen toch bij de les te houden voorzien we voor de leerlingen toch wat taken.  Taken die ze zelfstandig kunnen maken.  De leerlingen zijn allemaal super goed bezig en dat willen we ook zo houden.  Het is niet de bedoeling dat de kinderen de hele vakantie zullen moeten werken.

We begrijpen dat dit voor veel ouders geen evidentie zal zijn.  Ook op onze school loert corona om het hoekje.  Ze vindt ook op onze school haar ingang.  Daarom is het belangrijk dat we de komende drie weken op onze tanden bijten, de contacten zoveel mogelijk beperken want we willen kost wat kost op 19 april terug starten en dan in 1 rechte lijn doorgaan tot 30 juni.  We kunnen dit enkel door er samen voor te gaan!

23 maart 2021:

Volgende maatregelen worden op maandag besproken en na goedkeuring van de de taskforce gaan ze van kracht op dinsdag.

Kinderen spelen per klasbubbel op de speelplaats. Deze maatregel is reeds van kracht op SBN

Warme maaltijden worden afgeschaft. Kinderen eten boterhammen.  Kinderen eten niet meer inde refter maar in eigen lokalen.

Therapeuten, persoonlijke begeleiders, ondersteuningsnetwerk kunnen hun opdracht op school laten doorgaan.

Zorgoudercontacten, gesprekken met ouders zullen online doorgaan.

Inschrijvingen gebeuren telefonisch of online. Wanneer we weer mogen versoepelen, nodigen we u graag uit voor het bezoek.

Indien uw kind met de rij naar huis kan gaan, dan moedigen we dit erg aan. Zo kunnen we de drukte aan de schoolpoort vermijden.

22 maart 2021:

Vanaf vandaag is het voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar verplicht hun mondmasker te dragen in de klas en op de speelplaats.   We raden ook alle andere leerlingen aan een mondmasker te dragen.  We gaan samen de strijd aan tegen corona.

18 maart 2021:

De besmettingen bij de toezichters is gelukkig beperkt gebleven.  We wensen de beide toezichters een spoedig herstel toe en hopen hen snel terug te mogen verwelkomen op onze school.

9 maart 2021:

Wegens een besmetting onder de toezichters werd beslist om tot de paasvakantie geen warme maaltijden meer aan te bieden.  Alle kinderen die op school eten brengen hun eigen lunchpakket mee naar school.

24 januari 2021:

Wat zijn we blij te mogen vernemen dat de basisscholen geen afkoelingsperiode hebben en dat we gewoon naar school kunnen!

We blijven er op aandringen kinderen niet naar school te sturen als ze symptomen vertonen en onmiddellijk de huisarts te raadplegen.  We begrijpen dat het niet evident is om opvang te regelen maar de gezondheid van alle kinderen is nu prioritair.   We moeten dit vieze beestje proberen uit school te houden zodat we niemand anders kunnen besmetten en we allemaal gewoon naar school kunnen.

Merkt de leerkracht symptomen op bij uw kind, dan nemen we als school geen enkel risico en zal u gevraagd worden uw kind onmiddellijk te komen ophalen en naar de huisarts te gaan.

Bij een besmetting gaat de directie altijd,in overleg met het CLB, taskforce, preventie-adviseur, bepalen of een klas/medeleerling al dan niet in quarantaine moet geplaatst worden.  We nemen hierbij geen enkel risico.  

Wanneer uw kind in quarantaine zit, dan geeft u dit onmiddellijk door aan het secretariaat, die op haar beurt de betrokken leerkrachten zal verwittigen.  Wij doen het nodige om de online lessen en de nodige taken door te geven zodat uw kind zo weinig mogelijk lessen moet missen.

Is uw kind getest, vergeet dit niet te melden aan het secretariaat, evenals het resultaat.

Vanaf maandag 25 januari is er een mondmaskerplicht in het 5de en 6de leerjaar indien er een besmette leerling is in de klas en dat voor 14 dagen.  De Stedelijke Harelbeekse scholen overleggen maandag over het al dan niet verplichten van een mondmasker tijdens de lessen.

7 januari 2021:

Voorlopig is het verlengen van de krokusvakantie nog niet aan de orde.  Slechts als de cijfers weer de hoogte inschieten, zal er bekeken worden of er een verlenging noodzakelijk is.  Uiterlijk 22 januari komen we er meer over te weten.  Ook wat betreft opvang en onlinelessen zal u dan de nodige info krijgen.  (DUIMEN dat we gewoon naar school mogen komen!!)

Januari 2021:

update (na kerstvakantie)

 

December 2020:

nieuwsbrief december

November 2020:  

Op 16 november mogen we weer fulltime naar school!!  Wat een opluchting.  We zijn blij om alle kinderen weer te mogen verwelkomen.  Niet vergeten dat ouders, grootouders ook verplicht zijn om een mondmasker te dragen in de schoolomgeving!   Helaas kunnen ouders nog niet spontaan de school binnenlopen.  Maak gerust een afspraak als je met bezorgdheden of vragen zit.       Zorg dat je kind voldoende warm gekleed is want we geven les met open ramen en deuren.     

Oktober 2020:

We gaan over op code oranje. Daar onze school al strikt in bubbels aan het werk is gegaan vanaf het begin van het school verandert er voor onze kinderen niet zo veel. Bij de schooleters eten we nu in drie shiften: L4-L6, L1-L3, kleuter. De leerkrachten doen doorheen de dag de mondmaskers niet meer uit, ook niet als ze op een veilige afstand van de leerlingen staan, ook niet meer als ze op de speelplaats staan. Buitenschoolse activiteiten kunnen niet meer doorgaan met uitzondering van activiteiten die buiten plaatsvinden (outdoor education).

oktober 2020:

Voorlopig blijven we nog steeds in code geel. We blijven erg waakzaam. Ouders kunnen we nog steeds niet toelaten op onze school. Onder voorbehoud gaan de oudercontacten nog steeds face tot face door. Indien we overstappen naar een onlinemoment blijven deze momenten gelden en krijgt u zo snel mogelijk de code door.

oktober 2020:

We houden het spelen in onze bubbels verder aan. Bubbeloverschrijdend werken kan indien dit belangnrijk is voor het leren van de kinderen. We houden deze gegevens nauwkeurig bij naar contactopsporing toe.

nieuwsbrief november

nieuwsbrief start schooljaar

september 2020:

De permanente wasbakken zijn geïnstalleerd. De mobiele wasbakken aan de inkom van de school verdwijnen.

Bij een besmetting van een leerling of een leerkracht, wordt het CLB onmiddellijk verwittigd die de verdere stappen zet samen met de directie. Ook de crisiscel van onze inrichtende macht wordt er nauw bij betrokken.

Bij een coronabesmetting of het vermoeden er van, verwittigen de ouders onmiddellijk de school. De school respecteert hierbij de privacy van de betrokkenen.

wat bij coronabesmetting

In code geel kunnen alle activiteiten voor de leerlingen doorgaan. Toch worden deze steeds gescreend en besproken met de taskorce. De nodige risicoanalyses zullen gemaakt worden.

Alle activiteiten op de kalender gaan door onder voorbehoud. Tot de dag van de activiteit kan deze geannuleerd worden omwille van de coronamaatregelen.

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg maakte een beslisboom die kan helpen om te bepalen of een kind al dan niet naar het kleuteronderwijs mag. Onze school hanteert deze instrumenten om te bepalen of een kind al dan niet moet opgehaald worden door de ouders.

beslisboom kleuter

beslisboom lager