Coronanieuws

4 oktober 2020 01:20

Volg hier alle maatregelen omtrent het coronavirus op onze school:

nieuwsbrief start schooljaar

september 2020: 

De permanente wasbakken zijn geïnstalleerd.  De mobiele wasbakken aan de inkom van de school verdwijnen.  

Bij een besmetting van een leerling of een leerkracht, wordt het CLB onmiddellijk verwittigd die de verdere stappen zet samen met de directie.    Ook de crisiscel van onze inrichtende macht wordt er nauw bij betrokken.

Bij een coronabesmetting of het vermoeden er van, verwittigen de ouders onmiddellijk de school.   De school respecteert hierbij de privacy van de betrokkenen.

wat bij coronabesmetting

In code geel kunnen alle activiteiten voor de leerlingen doorgaan.  Toch worden deze steeds gescreend en besproken met de taskorce.  De nodige risicoanalyses zullen gemaakt worden.

Alle activiteiten op de kalender gaan door onder voorbehoud.  Tot de dag van de activiteit kan deze geannuleerd worden omwille van de coronamaatregelen.

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg maakte een beslisboom die kan helpen om te bepalen of een kind al dan niet naar het kleuteronderwijs mag.  Onze school hanteert deze instrumenten om te bepalen of een kind al dan niet moet opgehaald worden door de ouders.

beslisboom kleuter

beslisboom lager

oktober 2020: 

We houden het spelen in onze bubbels verder aan.   Bubbeloverschrijdend werken kan indien dit belangnrijk  is voor het leren van de kinderen.   We houden deze gegevens nauwkeurig bij naar contactopsporing toe.

oktober 2020:

Voorlopig blijven we nog steeds in code geel.  We blijven erg waakzaam.  Ouders kunnen we nog steeds niet toelaten op onze school.  Onder voorbehoud gaan de oudercontacten nog steeds face tot face door.   Indien we overstappen naar een onlinemoment blijven deze momenten gelden en krijgt u zo snel mogelijk de code door.

Oktober 2020: 

We gaan over op code oranje.  Daar onze school al strikt in bubbels aan het werk is gegaan vanaf het begin van het school verandert er voor onze kinderen niet zo veel.  Bij de schooleters eten we nu in drie shiften: L4-L6, L1-L3, kleuter.    De leerkrachten doen doorheen de dag de mondmaskers niet meer uit, ook niet als ze op een veilige afstand van de leerlingen staan, ook niet meer als ze op de speelplaats staan.  Buitenschoolse activiteiten kunnen niet meer doorgaan met uitzondering van activiteiten die buiten plaatsvinden (outdoor education).  

November 2020:  

Op 16 november mogen we weer fulltime naar school!!  Wat een opluchting.  We zijn blij om alle kinderen weer te mogen verwelkomen.  Niet vergeten dat ouders, grootouders ook verplicht zijn om een mondmasker te dragen in de schoolomgeving!   Helaas kunnen ouders nog niet spontaan de school binnenlopen.  Maak gerust een afspraak als je met bezorgdheden of vragen zit.       Zorg dat je kind voldoende warm gekleed is want we geven les met open ramen en deuren.     

nieuwsbrief november