Schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. 

Vertegenwoordigers van de ouders, leraren,lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur. 

De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad.

Voor SBN Hulste zetelt Stephanie Deblaere in de schoolraad.