Visie

In onze missie staat dat wij een school willen zijn die kinderen voorbereidt op hun plek in de wereld van de 21e eeuw. De wereld is behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren en heeft zich ontwikkeld van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Om succesvol samen te werken en te leven in deze samenleving zijn andere, nieuwe competenties nodig dan voorheen: de zogenaamde 21 ste eeuw competenties of 21 st century skills. Wij vinden het belangrijk om hier met ons onderwijs op in te spelen en leerlingen van nu voor te bereiden op een toekomst voor later.

Toekomstgericht onderwijs richt zich – naast taal, rekenen, schrijven en lezen, op de volgende 7 competenties (skills):

  1. samenwerken;
  2. creativiteit;
  3. ict-geletterdheid;
  4. communiceren;
  5. probleemoplossend vermogen;
  6. kritisch denken;
  7. sociale en culturele vaardigheden.

Daarnaast komen een betrokken, nieuwsgierige, onderzoekende en ondernemende houding van pas in de 21ste eeuw.

Deze skills zitten verweven in onze visie op onderwijs