Betrokkenheid

We betrekken kinderen en ouders in het leerproces van hun kind en streven naar een open communicatie met alle actoren. Dialoog is de weg naar het vinden van oplossingen.

Als school smeden we banden met de lokale gemeenschap en organisaties.

Onze visie