Leren

We streven naar onderwijs op maat waar kennis, vaardigheden en attitudes aan de basis liggen.

We denken bewust na over de noden van elk kind en wat de school hierin kan betekenen om zoveel mogelijk kansen te bieden tot maximale ontplooiing.

We dagen de kinderen uit om kritisch te denken en skills te ontwikkeling tot het bedenken van oplossingen

Door zowel methode gebonden als genormeerde toetsen en observaties volgen we onze leerlingen systematisch op.

De ontwikkelingsdoelen en de eindtermen vormen de minimumdoestellingen die we voor elk kind op het einde van de basisschool bereikt willen zien.

Onze visie