Zorgzame school

Door de focus te leggen op leuke, stimulerende en coöperatieve werkvormen die leerwinst bevorderen, willen we geboeid blijven door de rijke diversiteit en erkennen we elk kind in zijn talenten en beperkingen om zo, met een kwaliteitsvolle leerbegeleiding, deze kinderen optimale kansen te bieden.

We willen elk kind dat ons toevertrouwd wordt, optimale en gelijke leer- en ontwikkelingskansen bieden. We streven naar zorg op maat voor elk kind.

Onze visie